...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji nieruchomości
11/05/2017 14:00

KM 2309/13, KM 2310/13

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.06.2017r o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej( działki gruntu nr 702/24 o pow. 1102 m2) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040998/1 ,położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Polnej 44.

Na działce gruntu o kształcie prostokąta posadowiony jest budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym , z garażem , nie podpiwniczony , o pow. użytkowej 148,80 m2 , wybudowany w technologii tradycyjnej. W budynku na parterze mieści się kuchnia, salon, łazienka , przedpokój. W przyziemiu garaż i pom. gospodarcze. Na półpiętrze dwa pokoje, na poddaszu trzy pokoje i łazienka. Na elewacji od strony ogrodu taras.

Budynek gospodarczy- wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, o pow. użytkowej

16,90m2, posadowiony tuż przy wjeździe na teren nieruchomości, wybudowany bez pozwolenia-zgłoszenia. Do obowiązków przyszłego inwestora będzie należało zalegalizowanie w/w nieprawidłowości.

 

Wartość udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości zapisanej w KW nr KA1P/00040998/1 oszacowana została na kwotę 213 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 159 750 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 21 300 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
11/05/2017 14:00

KM 941/14

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.06.2017r o godz.8.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej  w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 80 ,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW KA1P/00005897/6 . Przedmiotowa nieruchomość gruntowa-działka gruntu o nr ewidencyjnym 36/3 o pow.14 736 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym wraz z zabudową dodatkową typu rolniczego . Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalno-usługowego wynosi 540,47 m2, powierzchnia zabudowany dodatkowej stanowiącej 3 obiekty w zwartej zabudowie wynosi 322 m2. Budynek jest wolnostojący ( nr ew. 268 i 269), murowany, został wybudowany w latach 50-tych, rozbudowany w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. Budynek murowany pełni funkcję mieszkalno-usługową oraz budynek niemieszkalny stanowiący zabudowę dodatkową o charakterze rolniczym( nr ew. 270,271,272) 2-piętrowy z garażami na parterze wraz ze stodołą drewniano-murowaną. Budynki nie są użytkowane od kilku lat. Z uwagi na dużą powierzchnię oraz 2 przeznaczenia działki powierzchnia zabudowana i położona na terenach mieszkalno-usługowych wynosi ok. 4736m2. Pozostała, która nie została zabudowana i leży na terenach o przeznaczeniu rolniczym wynosi ok. 10000m2.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 223 503,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:167 627,25zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 22 350,30 zł )najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Do powyższej licytacji a tym samym do zakupu niniejszej nieruchomości przystąpić mogą tylko osoby spełniające uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016.2052 z późniejszymi zmianami ).


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
11/05/2017 08:51

KM 1460/06

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.06.2017r. o godz. 8.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego Pszczynie pod nr KW KA1P/00031971/0, położonej w Pszczynie przy ul. Morelowej 16. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej .

Na działce gruntu nr 840/25 o pow. 344 m2 o kształcie prostokąta posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 200,80 m2 w zabudowie szeregowej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony wybudowany w technologii murowanej w 2006r.

Piwnica składa się z klatki schodowej oraz pięciu pomieszczeń. Parter z klatki schodowej , wiatrołapu, holu, wc, kuchni, aneksu jadalnego, pokoju dziennego oraz garażu. Piętro z klatki schodowej, holu, łazienki oraz 5 sypialni.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 532 000 zł .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 399 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. kwotę 53 200 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.