...
Panel administracyjny
Obieszczenie o licytacji ruchomości
25/08/2015 14:07

KM 637/13

 

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.10.2015r o godz.15.00 w miejscowości Miedźna ul. Wiejska 51 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

brutto

łączna

brutto

 

1

 

Kocioł warzelny okrągły parowy 500L

2

2.952 sztuka

5.904

2

 

Komora wędzalniczo parzelnicza REXPOL Chorzów KWP 3/P

2

53.136 sztuka

106.272

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
31/07/2015 13:07


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.